“Door de werkgever in het behandeltraject mee te nemen, krijgt hij inzicht in wat de werknemer meemaakt en verloopt de re-integratie ook soepeler”

“Door de werkgever in het behandeltraject mee te nemen, krijgt hij inzicht in wat de werknemer meemaakt en verloopt de re-integratie ook soepeler”

Bernadette Pelgröm werkt bij een arbeidsdeskundig bureau. In opdracht van verzekeringsmaatschappijen, rechtsbijstandsverzekeraars, advocaten, schaderegelingsbureaus en rechtbanken biedt zijn herstelgerichte dienstverlening aan slachtoffers met letselschade.

Bernadette Pelgröm werkt als arbeidsdeskundige bij een herstelgerichte dienstverlener. Geregeld doet Bernadette een beroep op DBC om haar te helpen cliënten weer geschikt te maken voor de re-integratie in het arbeidsproces. “Per persoon bekijk ik of die past bij de handelwijze en de manier van werken van DBC. Uiteindelijk verwijs ik mensen naar DBC, omdat ik verwacht dat DBC bij hen iets kan bereiken.”

Bernadette Pelgröm werkt al jaren met DBC samen. Zij werkt onder meer voor letselschadeslachtoffers met nek-, rug en schouderklachten en dat zijn precies de klachten die bij DBC goed kunnen worden behandeld. “Wanneer dat passend is, verwijs ik mensen met die klachten naar DBC, mits andere partijen, dat wil zeggen de belangenbehartiger van het slachtoffer en de verzekeraar van de aansprakelijke partij, dat ook zien zitten. Wanneer ik vanuit mijn ervaring met multidisciplinaire trajecten – want meestal speelt er ook een mentaal aspect mee – uitleg dat DBC in dat specifieke geval de geschikte dienstverlener is, zien die andere partijen daar meestal ook het nut van in.”

Betrokkenheid van de werkgever

Voor Bernadette Pelgröm mag één doelstelling nooit uit het oog worden verloren, namelijk de terugkeer van haar cliënten in de situatie zoals die voor het ongeval was. De re-integratie in het arbeidsproces staat daarin voorop. Mensen die door DBC zijn behandeld, zijn in veel gevallen meer belastbaar dan voordien, en dus meer geschikt om in het eigen werk terug te keren of om naar andere passende werkzaamheden op zoek te gaan. “Daar zie ik dus een groot voordeel in”, zo zegt ze. “Daarnaast is het een voordeel dat DBC ook de werkgever in zo’n traject meeneemt. De werkgever wordt bij het evaluatiegesprek betrokken en de behandelaar van DBC bezoekt de werkplek om na te gaan of daar aanpassingen nodig zijn en zo ja, welke. DBC geeft daar dan een advies in.”

Communicatie stroomlijnen

“Ik vind dit heel belangrijk”, vervolgt Bernadette Pelgröm, “omdat de werkgever dan ziet waar de werknemer mee bezig is en helderheid krijgt over wat er aan de hand is. Juist de klachten die DBC behandelt, zijn vaak niet objectiveerbaar en daardoor moeilijk voor anderen in te schatten. Een gebroken been is duidelijk, whiplashachtige klachten zijn dat niet. Door de werkgever in zo’n traject mee te nemen, krijgt hij inzicht in wat zijn werknemer meemaakt en verloopt de communicatie vaak ook soepeler. Want in zulke omstandigheden zie je vaak dat de communicatie stroef verloopt of dat er onbegrip heerst, maar in de aanpak van DBC wordt het verhaal meestal heel anders. Ik ben daarom echt tevreden over de samenwerking met DBC.”