Weer fit!

De meeste klachten lossen gelukkig vaak in de eerste weken na een ongeval op met rust, zorg en aandacht voor je lijf. Als dit niet het gewenste effect geeft (zoals terugkeer naar de werkvloer), dan zou het Weer fit! traject wat voor jou kunnen zijn. Dit 10-weeks traject is speciaal ontworpen voor mensen die kort geleden een ongeval hebben meegemaakt. Het beste resultaat behaal je als we binnen 2 tot 6 maanden na het ongeval starten.

 We beginnen met een intake om te kijken hoe we je het beste kunnen helpen. De eerste 6 weken train je 2x per week met de fysiotherapeut op één van de DBC-vestigingen. Wij maken gebruik van speciale behandelapparatuur en een VR-bril (trainen in een virtuele wereld). Ook praat je 5x met een psycholoog. Hij of zij geeft voorlichting over belasting & belastbaarheid en samen onderzoeken jullie wat herstel in de weg zit. Samen gaan jullie aan de slag met het (her)vinden van balans. Na 6 weken hoef je nog maar 1x te trainen op de vestiging en kun je thuis doortrainen met de VR-bril. 

DBC weer fit