Alle partijen aan
boord voor het
beste resultaat.

Het is niet altijd eenvoudig om na een ongeval of mentale overbelasting te herstellen en te re-integreren. Er spelen vaak meerdere zaken tegelijkertijd en er zijn vaak veel ‘belanghebbenden’ in een dossier. DBC kan je helpen om fysiek en mentaal weer in balans te komen. Samen bepalen we tijdens de intake de aanpak en de doelen. Met onze wetenschappelijk onderbouwde methode en speciale apparatuur maken we jouw vorderingen inzichtelijk en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook alle betrokken partijen goed informeren over de resultaten. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om hun bijdrage te leveren aan jouw herstel en terugkeer naar werk.

Documented Based Care

De DBC-methodiek (Documentation Based Care) is een van oorsprong Finse behandelmethode die inmiddels in 22 landen met succes wordt gehanteerd. Deze behandelmethode is ontwikkeld volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Gecombineerd met onze jarenlange praktische en klinische ervaring leidt dit tot effectieve en duurzame resultaten. De DBC-methodiek biedt een heldere route naar herstel waarbij het verbeteren van het functioneren van de cliënt in het dagelijks leven en/of werk voorop staat. Van alle behandelingen wereldwijd worden gegevens verzameld en gebruikt voor het optimaliseren van de DBC-methodiek.

Met behulp van de DBC-methodiek kunnen zelfs de meest complexe klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden behandeld. De aanpak van zowel fysieke als eventuele onderliggende mentale aspecten leidt tot duurzaam herstel. De kracht ervan ligt in de geïntegreerde begeleiding door zowel een fysiotherapeut als een psycholoog, de speciale apparatuur en de wetenschappelijke onderbouwing. We bieden functionele oefeningen die gericht zijn op het verminderen van de klachten en we leren cliënten om te gaan met mogelijk resterende ongemakken.

De aandacht voor het mentale welbevinden vermindert frustraties en stimuleert een positievere levensinstelling. Sommige cliënten ervaren stress bij de herinnering aan de nare gebeurtenis die ze meemaakten zoals het ongeval. Onze psychologen kunnen dan EMDR inzetten. Dit is een krachtige methode om de impact van de nare gebeurtenis te verminderen. Het zorgt ervoor dat een cliënt minder last heeft van angst, spanningen in het lichaam, verdriet, schaamte of schuld. Hij/zij kan zich weer vrijer voelen en meer genieten van het leven.

Resultaat

We meten steeds de vorderingen van al onze cliënten en gebruiken deze gegevens om onze behandelingen nog beter te maken. Daarom hebben we ook een goed beeld van de bijzondere resultaten die we boeken: Ruim 80% van onze cliënten kan tijdens het programma – eventueel in aangepaste vorm – al aan het werk en 90% van onze cliënten is na behandeling in staat om met plezier het leven en het werk weer op te pakken. Het succes van de methode blijkt uit studies die DBC in vakbladen publiceerde: significante pijnafname, afname van beperkingen en verlaging van arbeidsverzuim. DBC-oprichter – arts en adjunct-professor Simo Taimela – is betrokken geweest bij de volgende studies die de DBC-aanpak ondersteunen:

Z

5 Gerandomiseerde gecontroleerde studies voor actieve behandeling van chronische rug/ nekpijn.

Z

22 Randomized Controlled Trial studies voor andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en onderwerpen met betrekking tot terugkeer naar het werk en werkvermogen

Z
In totaal meer dan 150 publicaties over klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en andere gerelateerde onderwerpen, zoals de impact op het vermogen om te werken bij klachten aan rug, nek en schouder
Z

De meeste van deze artikelen zijn gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften zoals The Lancet, Spine, BMJ en BJSM.

Kwaliteit

Om duurzaam herstel te garanderen werken wij continu aan de kwaliteit van onze behandelmethodiek. Zo laten wij doorlopend onze kwaliteit onderzoeken door QC Insurance en zijn we ons aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en OVAL. 

Nationaal Keurmerk Letselschade

Wij zijn als herstelgerichte dienstverlener opgenomen in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor DBC als herstelgerichte dienstverlener voor jouw herstel ben je verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Wij conformeren ons aan de opgestelde kwaliteits- en gedragsregels en leven deze na. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats waarin wij ons toetsbaar opstellen en ons openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Alles in het belang van een zo optimaal mogelijk hersteltraject voor onze cliënten. Meer informatie hierover op www.deletselschaderaad.nl

OVAL

Wij zijn lid van de OVAL. Dit is een netwerk van dienstverleners op het gebied van Vitaliteit, Activering en Loopbaan. Samen met andere leden staan wij voor vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief in werk. Wij maken duurzaam inzetbaarheid werkend. Met dit lidmaatschap voldoen wij aan de OVAL-kwaliteitseisen en handelen wij naar de OVAL-gedragscode. Meer informatie hierover op www.oval.nl

Doorlopend kwaliteitsonderzoek

Vanaf 2016 verzorgt onafhankelijk adviesbureau QC Insurance doorlopend onderzoek bij cliënten die een behandeling bij DBC doorlopen. Iedere cliënt wordt na de intake en na de outtake uitgenodigd voor deelname. Er wordt hen gevraagd naar tevredenheid over de vestiging, de communicatie, het behandelteam, etc. Met de uitkomsten kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Verwijzen

In de regel neemt de complexiteit van klachten toe naarmate er meer tijd zit tussen het ongeval en de start van de behandeling. Het kan zelfs gebeuren dat klachten chronisch worden en daar is niemand bij gebaat. Dus hoe eerder we kunnen beginnen (met inachtneming van wat medisch verantwoord is), hoe beter. Daarom doen we niet aan wachtlijsten en maken we de drempel zo laag mogelijk, met een gratis en vrijblijvend adviesgesprek, intake binnen 5 werkdagen en start van de behandeling binnen 3 werkdagen na akkoord.