Alle partijen aan
boord voor het
beste resultaat.

Herstel en terugkeer na een ongeval is een ingewikkeld proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Met onze wetenschappelijk onderbouwde methodiek en innovatieve apparatuur maken we het inzichtelijk, meetbaar en voorspelbaar. Daardoor kunnen we ook werkgever, bedrijfsarts, verzekeraar, belangenbehartiger, arbeidsdeskundige genuanceerd en transparant meenemen in de voortgang. Die duidelijkheid helpt alle betrokkenen om gericht en effectief hun bijdrage te leveren aan herstel en terugkeer naar werk.

DBC methodiek

De DBC-methodiek is een van oorsprong Finse behandelmethode die inmiddels in 22 landen met succes wordt gehanteerd. Deze behandelmethode is ontwikkeld volgens de principes van Evidence Based Medicine (EBM) en gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Gecombineerd met onze jarenlange praktische en klinische ervaring leidt dit tot effectieve en duurzame resultaten. De DBC-methodiek geeft een inzichtelijke en voorspelbare route naar herstel, gekoppeld aan het functioneren van mensen in het dagelijks leven en/of arbeid. Bovendien worden van alle behandelingen wereldwijd gegevens verzameld en gebruikt voor het steeds verder optimaliseren van de DBC-methodiek: Documentation Based Care.

Met behulp van de DBC-methodiek kunnen zelfs de meest complexe klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden behandeld. De aanpak van zowel fysieke als eventuele onderliggende mentale aspecten leidt tot duurzaam herstel. De kracht ervan ligt in de geïntegreerde begeleiding door zowel een fysiotherapeut als een psycholoog, de specifieke apparatuur en wetenschappelijke onderbouwing. We bieden functionele oefeningen aan die gericht zijn op het verminderen van de klachten en we leren mensen om te gaan met mogelijk resterende ongemakken.

De aandacht in de behandeling voor het mentale aspect vermindert frustraties en stimuleert een positievere levensinstelling. Sommige cliënten ervaren stress bij de herinnering aan de nare gebeurtenis die ze meemaakten zoals het ongeval. Onze psychologen kunnen dan EMDR inzetten. Dit is een krachtige methode om de impact van de nare gebeurtenis te verminderen. Het zorgt ervoor dat een cliënt minder last heeft van angst, spanningen in het lichaam, verdriet, schaamte of schuld. Hij/zij kan zich weer vrijer voelen en meer genieten van het leven.

Resultaat

We meten continu de vorderingen van al onze cliënten en gebruiken deze gegevens om onze behandelingen nog beter te maken. Daarom hebben we ook een accuraat beeld van de bijzondere resultaten die we boeken: Ruim 80% van onze cliënten kan tijdens het programma, eventueel in aangepaste vorm, al aan het werk en bijna 90% van onze cliënten is na behandeling in staat om met plezier het leven en werk weer op te pakken. De werkzaamheid van het concept blijkt uit studies die DBC in vakbladen publiceerde: significante pijnafname, afname van beperkingen en verlaging van arbeidsverzuim. DBC-oprichter, arts en adjunct-professor Simo Taimela is betrokken geweest bij de volgende studies die de DBC-aanpak ondersteunen:

Z

5 Gerandomiseerde gecontroleerde studies voor actieve behandeling van chronische rug/ nekpijn.

Z

22 Randomized Controlled Trial studies voor andere klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en onderwerpen met betrekking tot terugkeer naar het werk en werkvermogen

Z
In totaal meer dan 150 publicaties over klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en andere gerelateerde onderwerpen, zoals de impact op het vermogen om te werken bij klachten aan rug, nek en schouder
Z
De meeste van deze artikelen zijn gepubliceerd in de beste medische tijdschriften zoals The Lancet, Spine, BMJ en BJSM.

Kwaliteit

Om duurzaam herstel te kunnen garanderen werken wij continu aan de kwaliteit van onze mehandelmethodiek. Zo hebben wij een doorlopend kwaliteitsonderzoek en hebben we ons aangesloten bij Nationaal Keurmerk Letselschade en OVAL.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Wij zijn als herstelgerichte dienstverlener opgenomen in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor DBC als herstelgerichte dienstverlener voor jouw herstel ben je verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Wij conformeren ons aan de opgestelde kwaliteits- en gedragsregels en leven deze na. Jaarlijks vindt er een externe audit plaats waarin wij ons toetsbaar opstellen en ons openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen. Alles in het belang van een zo optimaal mogelijk hersteltraject voor onze cliënten. Meer informatie hierover op www.deletselschaderaad.nl

OVAL

Wij zijn trots lid van de OVAL. Dit is een sterk netwerk van dienstverleners op het gebied van Vitaliteit, Activering en Loopbaan. Samen met andere leden staan wij voor vitaliteit, plezier, ontwikkeling en perspectief in werk. Wij maken duurzaam inzetbaarheid werkend. Met dit lidmaatschap voldoen wij aan de OVAL-kwaliteitseisen en handelen wij naar de OVAL-gedragscode. Meer informatie hierover op www.oval.nl

Doorlopend kwaliteitsonderzoek

Vanaf 2016 verzorgt onafhankelijk adviesbureau Q-Consult Insurance doorlopend onderzoek bij cliënten, welke door toedoen van een ongeval bij ons in behandeling zijn. Iedere cliënt die start met een hersteltraject bij DBC, wordt uitgenodigd voor deelname.

Op twee momenten in het behandeltraject vragen we de cliënt om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De vragen hebben betrekking op het ervaren herstel en de tevredenheid van het hersteltraject. Het onderzoek stelt ons in staat om individuele behandeltrajecten bij te sturen en onze aanpak continu te optimaliseren.

Jaarlijks publiceren wij de uitkomsten van dit onderzoek in een ‘onepager’.

Verwijzen

In de regel neemt de complexiteit van klachten toe naarmate er meer tijd zit tussen het ongeval en de start van de behandeling. Dus hoe eerder we kunnen beginnen (met inachtneming van wat medisch verantwoord is), hoe beter. Daarom doen we niet aan wachtlijsten en maken we de drempel zo laag mogelijk, met een kosteloos en vrijblijvend adviesgesprek, binnen 5 werkdagen de intake en 3 werkdagen daarop de start van de behandeling.