Uitbreiding team Heerenveen

Uitbreiding team Heerenveen

DBC Heerenveen wordt per 1 september versterkt door Johannes de Vries. Johannes is 33 jaar, woont met dochter en vrouw in Friesland en houdt (zoals een goed fysiotherapeut betaamt) van sporten waarbij het sloep roeien het meest in het oog springt! Johannes heeft veel ervaring (in binnen- en buitenland) met het behandelen van cliënten die een ongeval meemaakten.

De laatste jaren werkte hij als eerstelijns fysiotherapeut.  Hij kijkt altijd verder dan de klacht zelf dus ook naar patronen rondom voeding, rust en beweging. Bovendien vindt hij het van grote toegevoegde waarde om een cliënt zowel mentaal als fysiek te ondersteunen.

Johannes gaat in Heerenveen samenwerken met fysiotherapeut Jort Wintjes en psycholoog Lianne Boersma. Hij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We kijken erg uit naar de samenwerking met Johannes!