Lilian Ouwerkerk in bestuur VHD

Lilian Ouwerkerk in bestuur VHD

Op woensdag 17 januari j.l. is de Vereniging voor Herstelgerichte Dienstverleners (VHD) officieel opgericht. Algemeen Directeur Lilian Ouwerkerk van DBC trad toe tot het bestuur.

Doel VHD
De Vereniging Herstelgerichte dienstverleners heeft als doel de positie van herstelgerichte dienstverleners binnen de letselbranche te versterken. De VHD wil het belang van herstelgerichte dienstverlening uitdragen, de kwaliteit bevorderen en een volwaardige gesprekspartner zijn en blijven in de letselschadebranche. Lilian Ouwerkerk: “Als iemand letselschade oploopt, is het fijn als daar een financiële compensatie voor wordt gegeven. Maar sommige zaken zijn niet op te lossen met geld. Dan is praktische hulp – zoals mentale en fysieke begeleiding om terug te keren naar werk – een belangrijke aanvulling. Fijn dat de herstelgerichte dienstverleners elkaar vinden in de VHD zodat we kunnen laten zien dat kwaliteit en inzet van herstelgerichte dienstverleners voor ons van essentieel belang zijn.”

Bestuur VHD
Het bestuur van de VHD wordt gevormd door Toine Raasveld (voorzitter), Linda Renders (secretaris), Lilian Ouwerkerk (penningmeester), Amber Denekamp en Martin de Haan (algemeen bestuursleden).

DBC is lid van de VHD en in het register NKL
Meerdere organisaties die zich bezighouden met herstelgerichte dienstverlening zijn al lid van de vereniging waaronder uiteraard DBC. DBC is ook opgenomen in het register van Nationaal Keurmerk Letselschade.