DBC en de Bureaus starten samen het Herstelportaal

DBC en de Bureaus starten samen het Herstelportaal

Herstelspecialist DBC en multidisciplinair expertisecentrum de Bureaus gaan de krachten bundelen en starten een nieuw initiatief in de letselschadebranche: Mijn Herstelportaal. Door integratie en bundeling van methodieken die bij beide organisaties aanwezig zijn, worden cliënten optimaal geholpen om zoveel mogelijk het leven van vóór het ongeval weer op te kunnen pakken. Beide partijen geloven sterk dat door te investeren in herstel van slachtoffers de klanttevredenheid omhoog gaat en er tevens op de schadelast bespaard kan worden.

Mijn Herstelportaal gaat om een afgebakend traject van maximaal een half jaar, met een tussentijdse evaluatie na drie maanden. Naast artsen en fysiotherapeuten staan er psychologen en herstelcoaches paraat. Daarnaast kunnen ook andere disciplines worden ingezet als dat nodig is, zoals arbeidsdeskundigen en rekenkundig adviseurs.

Nadat een cliënt bij het Herstelportaal is aangemeld, neemt een medisch adviseur de regie om te bekijken op welk vlak er begeleiding nodig is om zoveel mogelijk te herstellen. Er kan, op basis van een intake, maatwerk worden geboden binnen vier verschillende domeinen:

Interventie medisch traject
Mentaal welzijn
Fysiek welzijn
Arbeid

Het Herstelportaal

Het initiatief komt voort uit gesprekken die Francie Peters, directeur van de Bureaus en Lilian Ouwerkerk, directeur van DBC, in de afgelopen maanden met elkaar voerden. Francie: “Lilian en ik liepen allebei rond met veel ideeën over hoe herstelgerichte dienstverlening beter tot z’n recht zou kunnen komen. Daar kwamen concrete ideeën uit voort en het enthousiasme nam alleen maar toe. Totdat we zeiden: ‘we moeten het gewoon gaan doen!’ Wij willen een effectief behandeltraject aanbieden aan belanghebbenden en betrokken organisaties die echt vooruit willen als het gaat om herstel.”

Lilian Ouwerkerk vult aan. “We willen cliënten, verzekeraars, werkgevers, arbodiensten en belangenbehartigers uitnodigen om zo snel mogelijk na het ongeval herstel centraal te zetten en vanuit vertrouwen aan de slag te gaan met elkaar. Zo bereik je meer dan met een traject dat primair gericht is op financiële compensatie, waarbij de herstelgerichte route vaak te laat wordt ingezet. Cliënten lopen daardoor een achterstand op die steeds moeilijker in te halen is. Dat gaat ten koste van hun welzijn en van hun toekomst. Wij hebben de mensen en de middelen om het beter te doen en die kunnen we met elkaar nog beter gaan benutten.”

Vervolg

De komende weken gaan Francie en Lilian in gesprek met partijen in de branche om het initiatief verder toe te lichten.