Meet: medisch adviseur Roy Brokelman

Meet: medisch adviseur Roy Brokelman

Dr. Roy Brokelman is als orthopedisch chirurg werkzaam bij OCON Orthopedische Kliniek  (Almelo en Hengelo) en is eigenaar van Medexcen. Dat bedrijf verricht medische expertises met het oogmerk mensen te helpen om op een verantwoorde manier te re-integreren.

Brokelman studeerde Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde in Nijmegen. Voorheen was hij werkzaam in ziekenhuis St Jansdal en Deventer Ziekenhuis en promoveerde aan de Radboud Universiteit op het onderwerp ‘Tevredenheid van patiënten na totale heup- of knieprothese’.

Daarnaast is Brokelman sinds enkele jaren als adviseur beschikbaar voor cliënten van DBC Re-integratie. Hij luistert naar cliënten die last hebben van chronische nek-, schouder- of rugklachten, bekijkt samen met hen het medische dossier, legt uit wat daar staat en adviseert wat zij het beste kunnen doen om te herstellen.

Hoe doe je dat?

Brokelman is ooit met DBC in contact gekomen omdat hij de visie deelt dat iemand met chronische klachten veel baat kan hebben bij een luisterend oor, extra (medische) uitleg, een goed advies en een multidisciplinaire behandeling. Er blijkt vaak onduidelijkheid bij cliënten over de vraag wat ze wel en niet mogen doen met de klachten. Door rust te nemen om naar het verhaal van de cliënt te luisteren en samen de medische informatie door te nemen, ontstaat vaak ontspanning en duidelijkheid.

Cliënten worden naar Brokelman verwezen door de huisarts op verzoek van DBC. Hierdoor is Brokelman gemachtigd om het medische dossier in te zien en eventueel een nieuwe MRI te maken. Soms is dat vóór het multidisciplinaire behandeltraject maar een enkele keer ook halverwege het traject. Bijvoorbeeld als cliënten het gevoel blijven houden dat er ‘iets mis is’.  De geruststelling is in beide gevallen hetzelfde. Na zorgvuldige bestudering van het medische dossier blijkt in de meeste gevallen dat er géén structurele afwijkingen te zien zijn. Dat de cliënt niets kan verergeren of kapot kan maken. Vaak is er wel sprake van een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Dat kan als de cliënt open staat voor een behandeltraject en zich niet laat leiden door pijn- en bewegingsangst.

Sleutels tot succes

De sleutels tot succes zijn over het algemeen: ontspanning en rust combineren met bewegen en trainen. Brokelman’ ervaring is dat 8 op 10 cliënten na het consult met hem tevreden vertrekken omdat ze zich gehoord voelen en de geruststelling hebben gekregen dat er niets kapot is en niets verder kapot kan gaan. Belasten naar belastbaarheid, is volgens Brokelman in veel gevallen geen goed advies. Een cliënt moet niet ophouden zodra de pijn voelbaar wordt want als hij terug wil naar zijn oude bewegingsgedrag, dan kan dat door training en bewustwording. Dat kost moeite, tijd, doorzettingsvermogen en soms een beetje pijn. Met als doel dat cliënt zich uiteindelijk beter voelt en in staat is het werk te hervatten en plezier in het leven te hervinden.

Brokelman: “Ik houd ervan om mensen beter in beweging te krijgen. Dat maak ik dagelijks mee in mijn werk als orthopedisch chirurg. Want: een nieuwe heup geeft je een nieuw leven. Dat is niet anders bij bewegingsangst of chronische pijn. Je kunt daardoor terechtkomen in een schrijnende situatie.  Ik draag dan graag een steentje bij aan de re-integratie.”

Hoe regelen we zo’n consult?

Als DBC of de huisarts een consult passend of zinvol vindt, wordt een cliënt doorverwezen. Een consult kost (buiten de rapportage) ongeveer 45 minuten, vindt binnen 2 weken na aanvraag plaats en Brokelman zet zijn bevindingen op papier zodat de cliënt het nog eens na kan lezen en zo nodig kan doorgeven aan andere betrokkenen. Bel ons voor meer informatie!